Info

Link Image Art Edition is a market place for photography and high quality photography books. Link Image have been involved in putting together many exhibitions and collections over the years working with some of Sweden’s most renowned photographers. Thru the years we have developed relationships with many photographers some of whose work is now available at artedition.se.

We are not a gallery in the physical sense but collaborate with other parties creating exhibitions and viewings so that more people can have the pleasure of the photographs.

We also house a photo agency where we sell the usage rights for photographs to advertising agencies, magazines and publishers as well as other buisnesses working within advertising and media. Please visit www.linkimage.com for more information.

To Buy

Each object in our collection is reviewed and valued by Link Image Art Edition. Under Photographers you will soon be able to find more information about the people behind the images.

If you have found a photograph or a book you would like to purchase please contact us for more information. We don’t sell objects online but prefer to have personal contact with our customers.

artedition@linkimage.com
+46-73-207 31 22

Link Image Art Edition är en handelsplats för fotografiska verk och högkvalitativa fotoböcker. Link Image har sedan många år arbetat med utställningar och samlingar av de främsta svenska fotograferna. Genom åren har vi samlat på oss kontakter med fotografer och konstnärer vars arbeten delvis kommer att finnas tillgängliga på artedition.se

Just nu har vi inget fysiskt galleri men samarbetar med olika aktörer där vi sätter ihop utställningar och visningar med jämna mellanrum, för att fler ska få njuta av verken.

Under vårt tak finns även en bildbyrå där vi säljer publiceringsrätten på fotografier till reklambyråer, tidningar och andra företag inom reklam och mediabranschen.

Att köpa

Varje enskilt verk i vår samling är granskat och värderat av Link Image Art Edition. Under rubriken Fotografer kommer du snart att kunna hitta mer information om personerna bakom bilderna.

Hittar du ett fotografi eller en bok du vill köpa, kontakta oss för mer information. Vi säljer inga verk direkt via nätet utan vill ha en personlig kontakt med dig som köpare.

artedition@linkimage.com
+46-73-207 31 22